Unitatea Medico-Sociala Sadova

CRESTEREA CAPACITATII FURNIZORILOR PUBLICI DE SERVICII DE ASISTENTA SOCIALA PENTRU CATEGORIILE VULNERABILE DIN JUDETUL DOLJ DE GESTIONARE A CRIZEI SANITARE COVID-19 - COD SMIS 138299

Unitatea Medico-Sociala Sadova cu sediul in localitatea Sadova, strada Dr. Stefan Iorgulescu, nr. 33, Jud. Dolj , s-a infintat in anul 2003 prin Hotararea nr 29/30.06.2003 a Consiliului Local Sadova conform H.G.412/2003" Hotarare pentru aprobarea Normelor privind organizarea, functionarea si finantarea unitatilor de asistenta medico-sociale", trecand in subordinea Consiliului Judetean Dolj.

Unitatea functioneaza in baza Autorizatiei sanitare de functionare nr 2016 din 07.12.2017 eliberata de D.S.P Dolj avand ca obiectiv de activitate (cod CAEN 8710) – ACTIVITATI ALE CENTRELOR DE INGRIJIRE MEDICALA (conform Ordinului M.S. nr.914/2006,Ord.MS 153/2003, Ord. MS 1096/2016, Ord.MS 961/2016, Ord.MS 1226/2012), fiind unitate sanitara cu paturi.

UMS Sadova este unitate sanitara cu paturi unde se interneaza bolnavi cronici si cazuri sociale care necesita in mod temporar sau permanent acordarea de servicii medicale de ingrijire, supraveghere, servicii sociale, in vederea redobandirii autonomiei propriei persoane.

Obiectivul general al unitatii si al personalului este acela de a incerca sa creasca calitatea vietii bolnavilor prin furnizarea de servicii medicale corespunzătoare nevoilor evaluate ale persoanelor marginalizate sau vulnerabile (EC. IONESCU VLAD MIHAI – Director UMS Sadova).

Structura functionala a Unitatii Medico Sociale Sadova :

  • - 32 de paturi de asitenta medico sociala
  • - 7 saloane
  • - Cabinet consultatii
  • - Sala de tratament
  • - Punct farmaceutic
  • - Bloc alimentar, spalatorie, morga, spatii anexe.

Sarcinile personalului medical si medical auxiliar sunt conform H.G.Nr.412/2003(normare + sarcini) si se regasesc in Instructiuni 1/2003.